НОРМАТИВТІК АКТІЛЕР

НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ  АКТІЛЕР ТІЗБЕСІ

(ҚОСЫМША КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ)

 

 

Атауы

Өзгертілген күні

 «Әділет» АПС-на сілтеме

1.

Қазақстан Республикасының 2009 жылдың 18 қыркүйегіндегі № 193-IV «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі

10.02.2017

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_

2.

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі № 319-III «Білім беру туралы» Заңы

01.01.2017

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_

3.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің м.а. 2016 жылдың 8 қаңтарындағы № 9 «Педагогикалық этика ережелерін бекіту туралы» бұйрығы 

08.01.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013038

4.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылдың 1 наурызындағы №205 «2016-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Жарлығы

01.03.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000205

5.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі м.а. 2009 жылдың 11 қарашасындағы №691 «»Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 ноября 2009 года № 691 «Қосымша медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын жүзеге асырушы ұйымдарға біліктілік талаптар және медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру және қайта даярлау ережесін бекіту туралы» бұйрығы

29.05.2015

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005904_

6.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылдың 24 қарашасындағы «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар номенклатурасын бекіту туралы» бұйрығы

05.12.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005885_

7.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылдың 11 қыркүйегіндегі №370 «Ересектерге арналған қосымша білім беру ұйым түрлері қызметінің үлгілік ережелерін бекіту туралы» бұйрығы 

08.01.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008829

8.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылдың 29 қарашасындағы №583 «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

18.01.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070005036_

9.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылдың 13 шілдедегі №338 «Педагогикалық қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалар лауазымының үлгілік біліктілік сипаттамасын бекіту туралы» бұйрығы

20.07.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_

10.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылдың 19 қарашасындағы №613 «Шетелде білім алу үшін жолдама, соның ішінде академиялық мобильділік, ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

19.09.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005499_

11.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылдың 1 қарашасындағы №629 «Аккредиттеу органдарын, соның ішінде шетелдіктерді, тану және танымал аккредиттеу органдары, аккредиттелген білім беру бағдарламалары мен білім беру ұйымдары реестрін  қалыптастыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

01.11.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014438

12.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 24 желтоқсанындағы №1270 «Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережелерін бекіту туралы» Қаулысы

13.05.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070001270_

13.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2016 жылдың 21 қаңтарындағы №50 «Дуалды оқытуды ұйымдастыру ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

21.01.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013422

14.

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям»

30.05.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010768

15.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылдың 1 тамызындағы № 350 «Мемлекеттік білім беру тапсырысымен байланысты қызметтер тізбесін бекіту туралы» бұйрығы

01.08.2012

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007837

16.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму  министрінің 2015 жылдың 28 мамырындағы №404 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың біліктілік сәйкестігінің кәсіби даярлығы мен растауын бағалау ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

28.05.2015

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011449

17.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму  министрінің 2015 жылдың 29 маусымындағы №531 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға, халықты санитарлық-эпидемиялогиялық жайландыру саласындағы мамандарды санамағанда, біліктілік санатын беру туралы куәлік пікірі пен тапсыру мерзімі ережелерін бекіту туралы»  бұйрығы

05.07.2016

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011787

18.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму  министрінің 2015 жылдың 28 тамызындағы №693 «Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттаудан өткізу ережелерін бекіту туралы» бұйрығы

28.08.2015

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012134

19.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2012 жылдың 11 қыркүйегіндегі №628 «Білім берудің медициналық ұйымдарының клиникалық базасы туралы ережені бекіту туралы» бұйрығы

11.09.2012

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008010